himnusz

A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata

 

magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre

 

a nyugati diaszpórában élő magyar származású személyek számára

 

a 2020/2021. tanévre

 

 

 

 

A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) ösztöndíjpályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében a 2020/2021. tanévre, a Kárpát-medencén kívüli nyugati diaszpórában élő magyar származású személyek számára

 

 

 

magyar nyelvi és MAGYARSÁGISMERETI KÉPZÉSRE.

 

 

 

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

 

 

 

A magyar nyelvi és magyarságismereti állami ösztöndíj célja a nyugati diaszpórában élő, magyar származású, külföldi állampolgárságú fiatalok magyarnyelv-tudásának és Magyarországgal kapcsolatos ismereteinek fejlesztése, elmélyítése. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a KKM-ben kerül sor, a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. (a továbbiakban: KKM MDA Kft.) felnőttképzési intézmény közreműködésével.

 

 

 

 

 

2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA

 

 

 

A program magyar nyelvi és magyarságismereti tanulmányokat tartalmaz, valamint lehetőséget nyújt Magyarországgal és az élő magyar kultúrával való aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében történelem, irodalom, földrajz, néprajz, művészettörténet és társadalomismeret tantárgyakat tanulnak az ösztöndíjasok. A program magyarságismereti tanulmányokból – nyelvi szinttől függően – záróvizsgával, azaz egy választott témából megírt záródolgozat megvédésével fejeződik be. A pályázó vállalja, hogy a tanév végén magyar nyelvből államilag elismert nyelvvizsgán vesz részt. (A nyelvvizsga szintje, típusa és az ennek megfelelően befizetendő vizsgadíj mértéke a nyelvi szintfelmérést végző bizottság döntésétől függ.)

 

 

 

A felnőttképzésben résztvevők a képzés sikeres abszolválása esetén tanúsítványt kapnak.

 

 

 

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az ösztöndíjszerződésben és/vagy a képzési szerződésben foglaltak megszegése esetén a képzésre és kollégiumi elhelyezésre való jogosultság azonnal megszűnik és – az aláírt ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint – az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

 

 

 

 

 

3. AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKA ÉS TARTALMA

 

 

 

A képzés időtartama 10 hónap (2020. szeptember – 2021. június)

 

 

 

A KKM az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

 

—   ingyenes képzés

 

—   45 000 HUF/hó ösztöndíj

 

—   térítésmentes kollégiumi elhelyezés (3-ágyas szobákban)

 

—   diákigazolvány (kedvezményekre jogosít)

 

—   egészségügyi szolgáltatás

 

 

 

A tervezett ösztöndíjas keretszám:20 fő

 

 

 

 

 

4. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

 

 

A pályázat 18. életévét betöltött, elsősorban egyetemista korú, magyar származású fiatalok számára kerül kiírásra. A korhatár: 35 év. A pályázónak külföldi állampolgársággal kell rendelkeznie, de a magyar állampolgárság megléte nem kizáró ok. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a társadalmi körökben folytatott közösségi munka, egyetemi ajánlás, valamint a magyar kultúrával, művészettel vagy más területtel kapcsolatos tevékenységben való részvétel. A 2020/2021. tanévre szóló ösztöndíjpályázatra elsősorban az északi félteke országaiból várjuk a jelentkezőket.

 

 

 

 

 

5. A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE

 

 

 

A pályázat beküldési határideje: 2020. március 11, 24.00 (UTC+1)

 

 

 

 

 

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL, ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

 

 

 

A pályázat menete:

 

 

 

A pályázati felhívás az alábbi honlapon található:

 

https://balassischolarship.kormany.hu

 

 

 

1. A pályázati adatlap kitöltése

 

A https://balassischolarship.kormany.hu oldalon töltse le a pályázati adatlapot (Excel dokumentum).

 

 

 

2. A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások elkészítése, beszerzése

 

A pályázathoz szükséges mellékletek és igazolások a következők:

 

– kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról és a megszerzendő ismeretek otthoni hasznosításáról (javasolt formátum: Word dokumentum),

 

– önéletrajz (javasolt formátum: Word dokumentum),

 

– az útlevél másolata (javasolt formátum: .pdf),

 

– tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata (javasolt formátum: .pdf),

 

– társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása (javasolt formátum: .pdf),

 

– ha van az eddig megkapott védőoltásokat igazoló dokumentum, oltási kiskönyv másolata (javasolt formátum: .pdf)

 

 

 

3. A pályázati adatlap kinyomtatása, aláírása, szkennelése

 

Nyomtassa ki az elektronikusan kitöltött pályázati adatlapot, írja alá kék színű tollal és színesben szkennelje be!

 

 

 

4. A pályázati dokumentumok elektronikus beküldése a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ÉS a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre

 

Mindkét e-mail címre az alábbi pályázati dokumentumokat kell beküldeni:

 

– elektronikusan kitöltött pályázati adatlap (Excel dokumentum),

 

– aláírt, beszkennelt pályázati adatlap (.pdf dokumentum),

 

– kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról és a megszerzendő ismeretek otthoni hasznosításáról (javasolt formátum: Word dokumentum),

 

– önéletrajz (javasolt formátum: Word dokumentum),

 

– az útlevél másolata (javasolt formátum: .pdf),

 

– tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata (javasolt formátum: .pdf),

 

– társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása (javasolt formátum: .pdf),

 

– ha van: az eddig megkapott védőoltásokat igazoló dokumentum, oltási kiskönyv másolata (javasolt formátum: .pdf)

 

 

 

A pályázatok elbírálása

 

 

 

A pályázatokról szóló döntést a Külföldi Magyar Cserkészszövetség javaslata alapján a KKM képviselőiből álló Értékelő Bizottság hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.

 

 

 

A KKM a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

 

 

 

A pályázati eredmények közzététele

 

 

 

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2020. március 23., amelyet követően 7 munkanapon belül a KKM írásban, elektronikus úton értesítést küld a pályázat eredményéről.

 

 

 

Az ösztöndíjat nyert pályázónak ezután szintén írásban, elektronikus úton nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e az ösztöndíjat. A nyertes pályázó – az elfogadásról szóló nyilatkozat megtétele után – 7 naptári napon belül köteles a kötelező kirándulások díját (600 USD) és a regisztrációs díjat (50 USD), összesen 650 USD-t egy összegben befizetni. A befizetés lehetséges módjai:

 

 

 

1)     személyes csekken (USA és Kanada)

 

A csekket egyszerű légipostán a következő címre kell küldeni:

 

Hungarian Scout Association in Exteris, 2850 Route 23 North, Newfoundland, NJ 07435 – USA

 

 

 

2)     banki átutalással

 

Banki átutalás esetén a számlaadatok a következők:

 

Hungarian Scout Association in Exteris; Wells Fargo Bank; ABA Routing #021200025; Account number: 7219453979; Swift code# WFBIUS6S; Bank address: Wells Fargo Bank, NA, 20 Mountainview Avenue, Wayne, NJ, Postal code 07470, USA

 

 

 

Amennyiben a befizetés nem történik meg az ösztöndíj elfogadását követő 14 naptári napon belül, a pályázó automatikusan elveszíti az ösztöndíjra való jogosultságát, és az ösztöndíj egy várólistán lévő pályázónak kerül felajánlásra.

 

 

 

Amennyiben a pályázó elfogadta az ösztöndíjat és befizette a kötelező kirándulások díját, de azután mégis visszalép – ez kizárólag írásban, elektronikus úton történhet – 2020…. előtti visszalépés esetén a kirándulások összegének 50%-át (300 USD) téríti vissza a Hungarian Scout Association. A regisztrációs díj (50 USD) ebben az esetben sem téríthető vissza. 2020… utáni visszalépés esetén már nincsen lehetőség visszatérítésre.

 

A pályázót érintő költségek:

 

— az utazás költségei (Magyarországra és haza)

 

— nyelvvizsgadíj (ECL B2 vagy C1 szint, kb. 25 000 HUF)

 

— egy kötelező belföldi és egy kötelező határon túli kirándulás költsége (600 USD)

 

— regisztrációs díj (50 USD)

 

— étkezés

 

— tömegközlekedési bérlet

 

— költőpénz (az étkezés, a tömegközlekedési bérlet és a személyes költségek fedezésére kb. 250 USD/hó ajánlott)

 

— szükség esetén „egyéb” típusú vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten

 

 

 

Az ösztöndíj elnyerésének és igénybe vételének feltételei:

 

— Az ösztöndíj elfogadásról szóló nyilatkozat megtétele után a kötelező kirándulási díj (600 USD) és a regisztrációs díj (50 USD), összesen 650 USD egy összegben történő befizetése 7 naptári napon belül.

 

— Megérkezést követően a KKM által szervezett egészségügyi szűrővizsgálaton való részvétel, valamint a szűrővizsgálaton való részvételt követően a „képzésre egészségügyi szempontból javasolt” eredmény megállapítása. Amennyiben a szűrővizsgálat eredménye a „képzésre egészségügyi szempontból nem javasolt”, az ösztöndíjas köteles vállalni az ösztöndíjról való lemondást és a kollégiumból való kiköltözést.

 

— Ha az ösztöndíjas az ösztöndíj időszaka alatt „képzésre egészségügyi szempontból javasolt” státuszát elveszti, ösztöndíjszerződése ebben az esetben megszüntethető.

 

— A KKM-mel kötendő ösztöndíjszerződés és a KKM MDA Kft.-vel kötendő képzési szerződés aláírása.

 

 

Információ:

 

 

 

Dr. Némethy Kesserű Judit (Teleki Pál Alapítvány)

 

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

Szórád Gábor (Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodája)

 

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

Segítség a pályázat menetéhez:

 

Sasvári Tünde

 

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Telefon: +36 1 550 23 15

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap megtalálható a Külgazdasági és Külügyminisztérium Balassi–ösztöndíjak (https://balassischolarship.kormany.hu), valamint a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (www.kmcssz.org) honlapján.

 

 

 

All Hungarian speakers should fill in the Hungarian-language form. Use the English-language form only if you do not speak Hungarian.