knjige

 

 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata

 

műfordító (szépalmi művek interkulturális interpretációja) képzésre

 

nem magyar anyanyelvű fiatal fordítók számára

 

a 2020/2021. tanévre

 

 

 

 

 

A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) ösztöndíjpályázatot hirdet a 2020/2021. tanévre, külföldi, nem magyar anyanyelvű fiatal fordítók számára

 

 

 

MŰFORDÍTÓ (szépirodalmi művek interkulturális interpretációja) KÉPZÉSRE.

 

 

 

 

 

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

 

 

 

A műfordító képzés célja, hogy bevezetést nyújtson a műfordítás elméletébe és gyakorlatába, elmélyítse a résztvevők magyar nyelvi és irodalmi ismereteit, valamint megismertesse őket a mai magyar irodalmi élet intézményrendszereivel és fontosabb jelenségeivel. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a KKM-ben kerül sor, a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. (a továbbiakban: KKM MDA Kft.) felnőttképzési intézmény közreműködésével.

 

 

 

 

 

2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA

 

 

 

A szeptembertől júniusig tartó, két féléves képzés során a résztvevők szemináriumi munka keretében ismerkednek meg a fordítás gyakorlati oldalával, a kortárs magyar irodalommal, irodalomkritikával és színházi élettel, miközben emelt szintű magyar nyelvi oktatásban is részesülnek. Az évközi fordítói munkájukat egy anyanyelvi szakmai lektor (műfordító konzulens) segíti rendszeres személyes konzultáció formájában. A hallgatók a képzés végére műfordítási mestermunkát készítenek.

 

 

 

Az oktatáson (heti 24 óra) való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az ösztöndíjszerződésben és/vagy a képzési szerződésben foglaltak megszegése esetén a képzésre és kollégiumi elhelyezésre való jogosultság azonnal megszűnik és – az aláírt ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint – az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

 

 

 

 

 

3. AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKA ÉS TARTALMA

 

 

 

A képzés időtartama: 10 hónap (2020. szeptember – 2021. június)

 

 

 

A KKM az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

 

—   ingyenes képzés

 

—   45 000 HUF/hó ösztöndíj

 

—   térítésmentes kollégiumi elhelyezés (3-ágyas szobákban)

 

—   diákigazolvány (kedvezményekre jogosít)

 

—   egészségügyi szolgáltatás

 

 

 

A tervezett ösztöndíjas keretszám: 10 fő

 

 

 

 

 

4. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

 

 

A pályázatra a 18. életévüket betöltött külföldi, nem magyar anyanyelvű, felsőfokú diplomával rendelkező (vagy közvetlenül diplomaszerzés előtt álló), 35 évnél nem idősebb személyek jelentkezhetnek, akik a jövőben magyar szépirodalom fordításával, a magyar kultúra külföldi megismertetésével kívánnak foglalkozni. A képzés jó magyar nyelvtudást és alapos magyar irodalomtörténeti ismereteket feltételez.

 

 

 

5. A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE

 

 

 

A pályázat beküldési határideje: 2020. március 11, 24.00 (UTC+1)

 

 

 

 

 

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL, ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

 

 

 

A pályázat menete:

 

 

 

A pályázati felhívás az alábbi honlapon található:

 

https://balassischolarship.kormany.hu

 

 

 

1. A pályázati adatlap kitöltése

 

A https://balassischolarship.kormany.hu oldalon töltse le a pályázati adatlapot (Excel dokumentum).

 

.

 

2. A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások elkészítése, beszerzése

 

A pályázathoz szükséges mellékletek és igazolások a következők:

 

– szakmai önéletrajz, amelyben a pályázó ismerteti egyetemi tanulmányait – hungarológiai és irodalomtudományi tanulmányait részletesen –, eddigi fordítói tapasztalatait, eredményeit (javasolt formátum: Word dokumentum);

 

– publikációs lista a pályázó fordításairól és irodalmi vonatkozású írásairól, vagy mintafordítás legalább 5–10 oldal terjedelemben, tetszés szerinti magyar szépirodalmi szövegről. Kérjük, a szöveg eredetijét is mellékelni! (javasolt formátum: Word dokumentum);

 

– diploma/oklevél, illetve végzős egyetemi vagy doktori pályázó esetében az index, bizonyítvány hiteles másolata (javasolt formátum: .pdf);

 

– munkaterv: a pályázó szakmai terve arról, hogy milyen fordítói elképzelései és távlati céljai vannak a műfordítás területén, a magyar kultúra mely területével kíván foglalkozni a későbbiekben (javasolt formátum: Word dokumentum);

 

– legalább egy ajánlás: egy neves műfordító, lektor, egyetemi oktató, kulturális szakember véleménye a pályázó eddigi szakmai munkájáról (javasolt formátum: .pdf);

 

– az útlevél másolata (javasolt formátum: .pdf);

 

– ha van: az eddig megkapott védőoltásokat igazoló dokumentum, oltási kiskönyv másolata (javasolt formátum: .pdf).

 

 

 

3. A pályázati adatlap kinyomtatása, aláírása, szkennelése

 

Nyomtassa ki az elektronikusan kitöltött pályázati adatlapot, írja alá kék színű tollal és színesben szkennelje be!

 

 

 

4. A pályázati dokumentumok elektronikus beküldése a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre

 

Az alábbi pályázati dokumentumokat kell elektronikusan beküldeni:

 

– elektronikusan kitöltött pályázati adatlap (Excel dokumentum);

 

– aláírt, beszkennelt pályázati adatlap (.pdf dokumentum);

 

– szakmai önéletrajz, amelyben a pályázó ismerteti egyetemi tanulmányait – hungarológiai és irodalomtudományi tanulmányait részletesen –, eddigi fordítói tapasztalatait, eredményeit (javasolt formátum: Word dokumentum);

 

– publikációs lista a pályázó fordításairól és irodalmi vonatkozású írásairól, vagy mintafordítás legalább 5–10 oldal terjedelemben, tetszés szerinti magyar szépirodalmi szövegről. Kérjük, a szöveg eredetijét is mellékelni! (javasolt formátum: Word dokumentum);

 

– diploma/oklevél, illetve végzős egyetemi vagy doktori pályázó esetében az index, bizonyítvány hiteles másolata (javasolt formátum: .pdf);

 

– munkaterv: a pályázó szakmai terve arról, hogy milyen fordítói elképzelései és távlati céljai vannak a műfordítás területén, a magyar kultúra mely területével kíván foglalkozni a későbbiekben (javasolt formátum: Word dokumentum);

 

– legalább egy ajánlás: egy neves műfordító, lektor, egyetemi oktató, kulturális szakember véleménye a pályázó eddigi szakmai munkájáról (javasolt formátum: .pdf);

 

– az útlevél másolata (javasolt formátum: .pdf);

 

– ha van: az eddig megkapott védőoltásokat igazoló dokumentum, oltási kiskönyv másolata (javasolt formátum: .pdf).

 

–  

 

 

 

A pályázatok elbírálása

 

 

 

A pályázatokról szóló döntést megelőzheti egy interjú a pályázóval.

 

 

 

A pályázatokról szóló döntést a KKM képviselőiből álló Értékelő Bizottság hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.

 

 

 

A KKM a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

 

 

 

 

 

Pályázati eredmények közzététele

 

 

 

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2020. március 31., amelyet követően 7 munkanapon belül a KKM írásban, elektronikus úton értesítést küld a pályázat eredményéről.

 

 

 

Az ösztöndíjat nyert pályázónak ezután szintén írásban, elektronikus úton nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e az ösztöndíjat.

 

 

 

 

 

A pályázót érintő költségek:

 

— az utazás költségei (Magyarországra és haza)

 

— étkezés

 

— tömegközlekedési bérlet

 

— költőpénz

 

— szükség esetén „egyéb” típusú vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten

 

 

 

 

 

7.  AZ ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉNEK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

 

 

 

— Megérkezést követően a KKM által szervezett egészségügyi szűrővizsgálaton való részvétel, valamint a szűrővizsgálaton való részvételt, illetve a szükséges oltások felvételét követően a „képzésre egészségügyi szempontból javasolt” eredmény megállapítása. Amennyiben a szűrővizsgálat eredménye a „képzésre egészségügyi szempontból nem javasolt”, az ösztöndíjas köteles vállalni az ösztöndíjról való lemondást és a kollégiumból való kiköltözést.

 

— Ha az ösztöndíjas az ösztöndíj időszaka alatt „képzésre egészségügyi szempontból javasolt” státuszát elveszti, ösztöndíjszerződése ebben az esetben megszüntethető.

 

— A KKM-mel kötendő ösztöndíjszerződés és a KKM MDA Kft.-vel kötendő képzési szerződés aláírása.

 

 

 

8. TÁJÉKOZTATÁS

 

 

 

Információ:Sasvári Tünde

 

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Telefon: +36 1  550 2315

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap megtalálható a Külgazdasági és Külügyminisztérium Balassi–ösztöndíjak honlapján (https://balassischolarship.kormany.hu).