A Külgazdasági és Külügyminisztérium meghirdette a 2017/2018-as tanévre szóló pályázatait, melyek jelentkezési határideje 2017. május 5.
A hungarológiai, magyarságismereti és műfordítói képzések magyar nyelvű pályázati felhívásait az alábbi oldalon találják:
http://www.balassiintezet.hu/hu/palyazatok/
 A pályázati felhívások angol szövegváltozatai elérhetőek az angol nyelvű honlapon:
http://www.balassiintezet.hu/en/call-for-applications/

 

Magyarságismereti képzés

 

Pályázók: nyugati diaszpórában élő magyar személyek
Határidő: 2017. május 5.

A magyar nyelvi és magyarságismereti képzés célja: a nyugati diaszpórában élő, magyar származású fiatalok magyar nyelvtudásának és magyarságismeretének fejlesztése. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a Külgazdasági és Külügyminisztériumban kerül sor, a KKM Oktatási és Rekreációs Kft. felnőttképzési intézmény közreműködésével.
A program magyar nyelvi és magyarságismereti tanulmányokat tartalmaz, valamint lehetőséget nyújt az országgal és az élő magyar kultúrával való aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében történelem, irodalom, földrajz, néprajz, művészettörténet és társadalomismeret tantárgyakat tanulnak a hallgatók. A program a magyarságismereti tanulmányokból záróvizsgával és egy választott témából megírt záródolgozat megvédésével fejeződik be. A pályázó vállalja, hogy a tanév végén magyar nyelvből államilag elismert nyelvvizsgán vesz részt. (A nyelvvizsga szintje, fajtája és az ennek megfelelő, befizetendő vizsgadíj mértéke a nyelvi szintfelmérést végző bizottság döntésétől függ.)

 

Hungarológiai ösztöndíj

 

Pályázók: Nem magyar anyanyelvű hungarológia szakos vagy ezzel érintkező tanulmányokat folytató hallgatók
Határidő: 2017. május 5.

A komplex magyar nyelvi és hungarológiai képzés célja, hogy kiegészítse a külföldi egyetemeken megszerzett nyelvtudást és hungarológiai ismereteket. A 10 hónapos akkreditált egyetemi részképzés 26–55 ECTS-típusú kredit megszerzését teszi lehetővé, a program sikeres elvégzését a Pécsi Tudományegyetem tanúsítvány kiállításával igazolja.
A nyelvtudás fejlesztése a képzés hangsúlyos része, az intenzív nyelvoktatás heti 12–28 órában, kis létszámú csoportokban történik. A nyelvi képzés államilag akkreditált, nemzetközileg ismert ECL-nyelvvizsgával (közép-, illetve felsőfokú) zárul. A hungarológiai kurzusok a magyar kulturális örökségről és a mai Magyarországról adnak átfogó, sokoldalú ismereteket.
A kötelező előadások és szemináriumok témakörei: történelem, szépirodalom, nyelvészet, néprajz, művészet- és zenetörténet, földrajz, valamint a mai társadalom, gazdaság, kultúra és politikai rendszer. A hallgatók egyéni érdeklődésüknek megfelelően választható szemináriumokon is részt vesznek. Választható témakörök többek között a történelem, irodalomtörténet, kortárs irodalom, műfordítás, nyelvészet, filmtörténet, színháztudomány.
A szeptembertől júniusig tartó képzés két szemeszterből áll. Mindkét szemeszter 13/15 hetes szorgalmi időszakkal kezdődik (heti 28–32 tantermi órával), és négyhetes vizsgaidőszakkal zárul (ezalatt maximum négy vizsgát kell teljesíteni). A képzés három különböző tanmenet szerint folyik, a három tanmenet a hallgatók eltérő nyelvtudásához alkalmazkodik.

 

Műfordítói képzés

 

Pályázók: nem magyar anyanyelvű külföldi állampolgárok
Határidő: 2017. május 5.
A műfordítói képzés célja, hogy bevezetést nyújtson a műfordítás gyakorlatába, valamint elmélyítse a résztvevők magyar nyelvi és irodalmi ismereteit. A Kiíró az ösztöndíjas képzést a KKM Oktatási és Rekreációs Kft. felnőttképzési intézmény közreműködésével bonyolítja. A tíz hónapos képzés sikeres elvégzését magyar nyelven kiállított tanúsítvány igazolja.
A képzés résztvevői a szemináriumi munka keretében megismerkednek a műfordítás gyakorlati oldalával, a kortárs magyar irodalommal, irodalomkritikával és színházi élettel. Ezen kívül emelt szintű magyar nyelvi oktatásban vesznek részt. Az évközi fordítói munkájukat egy anyanyelvi szakmai lektor (műfordító konzulens) segíti rendszeresen. A hallgatók a képzés végére műfordítási mestermunkát készítenek.
A képzés 2017 szeptemberétől 2018 júniusáig tart, és két szemeszterből áll. Az őszi és a tavaszi szorgalmi időszakban a kurzusok látogatása kötelező. A heti óraszám 24 óra. A képzés részletes ismertetése a Kiíró honlapján található: www.balassiintezet.hu