17 eia small-lightboxes-7001

június 7. - szeptember 8., Balassi Intézet

Gyűjtemény: dr. Balogh Imre

Kurátor: Alenka Gregorič, művészeti igazgató, Mestna Galerija és CC Tobacna 001 (MGML), Ljubljana

Borítókép: Farkas Dénes: Evident in advance, 2013 (Fotó: Paul Kuimet)

 

„A magángyűjtemények bemutatásakor fontos, hogy meg tudjuk ragadni a gyűjtő szellemiségét. A magángyűjtemény ugyanis nem csupán a tulajdonos személyiségét, tapasztalatait és művészetfelfogását tükrözi, hanem a gyűjtés mögött rejlő örömöt, szenvedélyt és nem utolsósorban elhivatottságot is. A műgyűjtők a mindennapok valóságától való elszakadást a művészet metafizikai és metaforikus világában keresik, abban a világban, amely a mindennapokat a képzőművészet eszközeinek segítségével fordítja le a művészet időtlenségére. Az időtálló művészet nem ismer határokat, nincs szavatossági ideje és nem a valóságtól való menekülést jelenti, hanem a valóság látható mezején kívüli, de mégis az aktuális valóságban gyökerező világot ábrázolja, tágítja a távlatokat, és új nézőpontot kínál korunk megértéséhez.

Balogh Imre számára a barangolás a kortárs művészetben a felfedezés izgalmát jelenti, a művészettörténetileg még nem kanonizált művek kiválasztásán és az alkotókkal kialakított személyes kapcsolatokon keresztül. Nemzetközi kitekintésű gyűjteménye, amely az alkalmazott művészeti médiumok széles tárházát vonultatja fel, a folyamatos útkeresés és tudatos építkezés éppen aktuális állomását tükrözi, erőteljes fókusszal a tágabban vett közép-európai régió alkotóira, akik közül számosan máshol élnek és dolgoznak, mint ahová születtek. A művek kiválasztását és a kiállítás térszervezését a Balassi Intézet kiállítótere határozta meg. A bejárati térben olyan művek kerülnek bemutatásra, amelyeket – a többitől eltérőként – egy vonal, illetve vízszintes és függőleges, egyenes vagy hullámvonalak kötnek össze. A másik helyiségben a művek az emberek közötti viszonyok meséjének és kommentárjának játékává illetve a kommentárok metszetévé állnak össze. A két kirakatban pedig olyan művek szerepelnek, amelyeknek alapvető közegük a fény. A kiállításon olyan művészek munkái láthatók, akik különböző generációkhoz, narratívákhoz tartoznak. Egységgé három egymáshoz konceptuálisan kapcsolódó, a tér fizikai és tartalmi jellemzői által fokozottan jelenlevő téma teszi őket."

 

Alenka Gregorič

 

A kiállításon bemutatott alkotók: Benczúr Emese , Clar James, Damisch Gunter, Ember Sári, Farkas Dénes, Gayor Tibor, Hetey Katalin, IRWIN, Ivanov Pravdoliub, Jakatics-Szabó Veronika, Janša Janez, Kokosinski Bartosz, Konok Tamás, Kotter Hans, Maurer Dóra, Mayer Éva, Monko Marge, Oppl Bernd, Rajcsók Attila, Spoerri Daniel, Szűcs Attila, Tinei Alexander, Várnai Gyula.