Bálint Balassi in Balassijev Inštitut

Bálint Balassi (1554-1594), madžarski pesnik, bojevnik proti Turkom, eden od najpomembnejših osebnosti drugega renesančnega obdobja na Madžarskem. Prvi pomemben madžarski pesnik in prvi klasik madžarske literature.  

Balassi velja za začetnika madžarskega ljubezenskega pesništva. V njegovih pesmih zaznamo zavest renesančnega človeka. Na ljubezen gleda kot na najvišjo človekovo vrednoto. Številne njegove ljubezenske pesmi so prevodi, v pesmih je čutiti vpliv italijanske renesanse, predvsem Petrarce. Največ se je ohranilo pesmi z ljubezensko tematiko.

Korenine Balassijeve ljubezenske poezije segajo v obdobje trubadurstva - zaradi opevanja dam, udvorljivosti, distanciranosti. Vključene so cvetlične metafore, ki so značilne za to vrsto pesmi (moja vrtnica, moja viola). Vpliv petrarkizma pa je opazen v poudarjanju lepot ženskega telesa, v prefinjenih erotičnih namigovanjih. 

Balassijev inštitut je odgovoren tako za predstavitev madžarskih manjšin, ki živijo zunaj Madžarske, kot tudi za predstavitev univerzalne madžarske kulture v tujini. Glavni namen inštituta je zlasti ohranjanje kulturne dediščine in njeno razširjanje, razvijanje kulturno-diplomatskih odnosov, poučevanje madžarščine, kot tudi predstavitev madžarske kulture in predstavitev raznolikosti družbe v okviru programov.

 Balassijev inštitut igra izjemno pomembno vlogo pri oblikovanju ter doseganju ciljev madžarske kulturne diplomacije. Eden od najpomembnejših ciljev kulturne politik Madžarske je modernizacija ter izboljšanje konkurenčnosti, ki se nanaša tako na kulturo, kot tudi na kulturno infrastrukturo. 

S poudarkom na raznolikosti madžarske kulture, Madžarski Kulturni Center v Ljubljani, kot eden od v tujini delujočih Balassijevih inštitutov,izvaja ter podpira programe, ki v ospredje postavljajo madžarsko moderno in klasično umetnost. Kulturni inštitut si prizadeva za spodbujanje zanimanja ljubljanskega občinstva za nenehno obnavljajočo in hkrati tradicionalno madžarsko kulturo ter spodbuja madžarsko-slovensko sodelovanje. Hkrati se Madžarski Kulturni Center v Ljubljani v tesnem sodelovanju z Veleposlaništvom Madžarske v Ljubljani trudi zapolniti pomembno vlogo v družbenem življenju v Sloveniji živečih Madžarov.  

Pomembnejši kulturni festivali na Madžarskem