Četrtek, 3. oktober, 18:00, galerija Kemijskega inštituta

Najnovejše slike Tiborja Zielinskega so rezultat eksperimenta. Cilj tega eksperimenta je bil ugotoviti, ali se lahko sporočilo in bistvo tridimenzionalnih slik ohranita, kadar se te reducirajo na dve dimenziji, ali celo dosežeta večji učinek. Nakopičene perspektive – tako kot vzorci in kroji v delavnici izkušenega krojača – tvorijo eno samo podobo. Simultana projekcija dimenzij prostor-časa gledalca premesti v gledišče, umeščeno nad dimenzije, ki smo jih vajeni. Podoba ne vsebuje vnaprej določene narative; sestavljanje poljubnih koščkov prostora in časa nam omogoča neomejene kombinacije.