Minuta z madžarščino z Évo Schwetter - peti del

Vedeti, kako naročiti kavo/pivo v madžarskem jeziku je lahko življenjskega, no, ne življenjskega, vsekakor pa ključnega pomena. Zato vam bo Éva v petem videu Minuta z madžarščino predstavila verjetno najbolj uporabne izrazov vsakega jezika – kako naročimo pijačo in štejemo do deset.